THIET KE 1 TN HOUSE - Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn
Thiết kế nhà phố tại Quảng Vinh, Quảng Xương.
THIET KE 3 TN HOUSE - Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn
THIET KE 4 TN HOUSE - Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn
THIET KE 5 TN HOUSE - Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn
Ảnh quá trình thi công
THI CONG 1 TN HOUSE - Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn
Ảnh quá trình thi công 2
5/5 sao - (3 Người đánh giá)