M 1 Nhà Dr. Thành, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa
Thiết kế thi công nhà phố Bác sĩ Thành
M3 Nhà Dr. Thành, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa
M3 3 Nhà Dr. Thành, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa
M4 Nhà Dr. Thành, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa
M5 Nhà Dr. Thành, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa
5/5 sao - (2 Người đánh giá)